Έκτακτα δρομολόγια του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 21/8 & 22/8

Η εταιρία μας προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το επιβατικό κοινό, προσθέτει έκτακτο δρομολόγιο του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ το ερχόμενο Σάββατο 21/08/2021 & Κυριακή 22/08/2021, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Το ήδη προγραμματισμένο δρομολόγιο των ημερών αυτών δεν επηρεάζεται και θα εκτελεστεί κανονικά.