Έκτακτα δρομολόγια του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ στις 31/7 και 7/8

Η εταιρία μας προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα το επιβατικό κοινό, προσθέτει έκτακτο δρομολόγιο του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ” το Σάββατο 31/07/2021 & 07/08/2021, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


Το ήδη προγραμματισμένο δρομολόγιο των ημερών αυτών δεν επηρεάζεται και θα εκτελεστεί κανονικά.