Έκτακτη προσέγγιση του ΤΑΛΩΣ στο Ηράκλειο στο δρομολόγιο της 8/10

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε ότι στο δρομολόγιο Παρασκευής 08/10/2021 του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 για ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ, θα προστεθεί έκτακτη προσέγγιση στο λιμένα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: