Έκτακτο δρομολόγιο του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ στις 23 Σεπτεμβρίου