Έκτακτο Σ.Α.Σ την Τετάρτη 20/7 με μοναδικό θέμα τη γραμμή της Κασοκαρπαθίας

Παρακαλείσθε όπως την 20η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Θέμα ημερήσιας Διάταξης ΑΡΙΘ. 05/20-07-2022 Σ.Α.Σ.