ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ: Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια την Τρίτη 25/10 και μεταφορά τους την Τετάρτη 26/10

Σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ την ερχόμενη Τρίτη 25/10/2022 δεν θα εκτελεστούν και μεταφέρονται για την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 26/10/2022 και σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όσοι επιβάτες διαθέτουν εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρίας μας.