Αλλαγές στα δρομολόγια του ASTERION II από 24 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου