ΑΝΕΘ: Ενημέρωση καταληκτικής ημερομηνίας παραγραφής μερίσματος

Η ΑΝΕΘ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2021 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2015.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2015 και δεν το έχουν εισπράξει μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας (Νέο Λιμάνι Θάσου , τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 22318, e-mail: office@anethferries.gr), για την είσπραξή του.