Ανεκτέλεστα δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών