Ανεκτέλεστα παρέμειναν τα σημερινά δρομολόγια του ΠΡΩΤΕΥΣ λόγω καιρού