Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του ΙΟΝΙΣ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών