Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ λόγω βλάβης