Ανεκτέλεστο παρέμεινε το δρομολόγιο του ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ λόγω καιρού