Ανεκτέλεστο το δρομολόγιο του ΙΟΝΙΣ στις 16/6 & διαμόρφωση δρομολογίων στις 17/6