ΑΝΕΚ: Έκπτωση στους νεοεισαχθέντες φοιτητές και στις οικογένειες τους

Η ΑΝΕΚ LINES στηρίζει τους επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021, έως ότου αποκτήσουν την φοιτητική τους ταυτότητα παρέχουν τις ακόλουθες εκπτώσεις για τις πρώτες τους μετακινήσεις για την εγγραφή τους και την εύρεση κατοικίας:

  • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις (εκτός από καμπίνες κατηγορίας LUX)
  • 20% έκπτωση στα Ι.Χ. οχήματα και τις Μοτοσυκλέτες

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν και για τις οικογένειες αυτών, εφόσον συνοδεύουν τον επιτυχόντα. Η έκπτωση παρέχεται και στην επιστροφή τους χωρίς τον επιτυχόντα, εφόσον έχουν ταξιδέψει μαζί του στην μετάβαση, με την επίδειξη του «Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021» ή φωτοτυπίας αυτού τόσο κατά την έκδοση των εισιτηρίων από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Η επίδειξη του Δελτίου εξεταζομένου Πανελλαδικών εξετάσεων ή φωτοτυπία αυτού, είναι απαραίτητη και στις δύο διαδρομές.  Η έκπτωση ισχύει για ταξίδια από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων έως 31/10/2021.

Η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές. Σε κάθε περίπτωση χορηγείται μία έκπτωση, η μεγαλύτερη σε ποσοστό.

Η έκπτωση παρέχεται και στους υποψήφιους που επιλέχθηκαν με το 10% στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 (ως δικαιολογητικό θα προσκομίζεται η εκτύπωση “Επιτυχούς Εισαγωγής”).