Απάντηση της ΑΝΕΚ για δημοσίευμα περί απορρόφησης από την ATTICA GROUP