Απόφαση απομάκρυνσης του επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ από τον ΝΜ Δραπετσώνας

Με απόφαση του Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων που υπογράφει ο εκτελών χρέη Διοικητή, Ιωάννης Γιαννάκος (Γενικός Διευθυντής ΔΑΛ), έγινε γνωστό ότι αν σε 30 ημέρες δεν απομακρυνθεί το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ από τον Νέο Μόλο Δραπετσώνας από τους ιδιοκτήτες ή δανειστές του πλοίου, τότε η ΔΑΛ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εκποίησης και απομάκρυνσης του, μέσω ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.