ΑΡΓΩ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους ΑΜΕΑ