Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της Δευτέρας 29/8

Δείτε αναλυτικά εδώ τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) της Δευτέρας 29 Αυγούστου 2022, καθώς επίσης και την συμπληρωματική γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου.