Διαμόρφωση δρομολογίου Ε/Γ-ΟΓ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ της Τρίτης 9/11