Διαμόρφωση δρομολογίου ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου