Διαμόρφωση δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου