Διαμόρφωση δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών