Διαμόρφωση δρομολογίων ΙΟΝΙΣ & ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ λόγω απαγορευτικού απόπλου

Ενημέρωση για το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ:

Ενημέρωση για το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ