Διαμόρφωση δρομολογίων ΙΟΝΙΣ την Κυριακή 16/10 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών