Δρομολόγια ΙΩΣΗΦ Κ και ΤΑΛΩΣ από 2/8 έως και 4/8

Προς εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών, σας ενημερώνουμε για τα σημερινά δρομολόγια 02/08/2021 των πλοίων ΤΑΛΩΣ & ΙΩΣΗΦ Κ, ως κάτωθι πίνακες: