Δρομολόγια ΙΩΣΗΦ Κ & ΤΑΛΩΣ από 29/8 έως και 25/9

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 29/08/2022 έως 25/09/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 29/08/2022 έως 25/09/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: