Δρομολόγια πλοίων CRETA CARGO LINES έως 30 Μαρτίου

Τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» (και από 19/01/2022 το Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ») θα εκτελεστούν από την Δευτέρα 10/01/2022 έως την Τετάρτη 30/03/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας: