Δρομολόγια πλοίων CRETA CARGO LINES από 27/1 έως 26/2

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ. από 27/01/2023 έως 10/02/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Το Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» θα διακόψει τα δρομολόγια του από την Παρασκευή 10/02/2023 για εργασίες ετήσιας συντήρησης.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”

Τα δρομολόγια του πλοίου από 10/02/2023 έως 26/02/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: