Δρομολόγια ΤΑΛΩΣ και ΙΩΣΗΦ Κ έως και την Πρωτομαγιά

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 21/03/2022 έως 01/05/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακες:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 04/04/2022 έως 01/05/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: