Δρομολόγια ΤΑΛΩΣ και ΙΩΣΗΦ Κ. από 26/4 έως και 30/5

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 26/04/2021 έως 30/05/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 26/04/2021 έως 30/05/2021 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: