Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 16/6 έως 20/6

Προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων καυσίμων και άλλων οχληρών, σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσει το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» από Πέμπτη 16/06/2022 έως Δευτέρα 20/06/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας: