Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 25/7 έως 28/8

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 25/07/2022 έως 28/08/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Τα δρομολόγια του πλοίου από 25/07/2022 έως 28/08/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: