Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 27/6 έως 31/7

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 27/06/2022 έως 31/07/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας:

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 27/06/2022 έως 31/07/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακες: