Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ & Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ στις 3 & 4 Μαϊου

Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» και «ΤΑΛΩΣ σήμερα Τρίτη 03/05/2022 ως κάτωθι πίνακες: