Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 14/3 έως 20/3

Σας γνωρίζουμε τα δρομολόγια που θα εκτελέσει το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» από σήμερα Δευτέρα 14/03/2022 έως και την Κυριακή 20/03/2022 (επιστροφή στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας: