Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 27/2 έως 2/4

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ από 27/02/2023 έως 02/04/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: