Δρομολόγια Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ & Φ/Γ ΩΡΙΩΝ 20/3 με 22/3

Σας γνωρίζουμε τα σημερινά δρομολόγια Δευτέρας 20/03/2023 που θα εκτελέσουν τα πλοία μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» και Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ» ως κάτωθι:

Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ

Φ/Γ-Ο/Γ ΩΡΙΩΝ