Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος στο bulk carrier OLYMPIA GR

Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία M/Maritime Corp εγκατέστησε καινοτόμο σύστημα σε πλοίο της.

Συγκεκριμένα εγκατέστησε στο bulk carrier του στόλου Olympia GR σύστημα ελέγχου και περιορισμού της ισχύος του άξονα (Shaft Power Limitation – ShaPoLi), το οποίο κατασκευάστηκε από τη VAF Instruments BV.

Το Olympia GR είναι ultramax, το οποίο κατασκευάστηκε το 2018 στο ιαπωνικό ναυπηγείο Shin Kurushima. Πρόκειται για το πρώτο πλοίο στο οποίο εγκαθιστά αυτό το σύστημα η VAF.

Το ShaPoLi αποτελεί μία εκ των δύο προτεινόμενων λύσεων, όπως υιοθετήθηκαν από τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής MEPC335(76) του ΙΜΟ (International Maritime Organization) τον Ιούνιο του 2021, για την εφαρμογή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων πλοίων (Energy Efficiency eXisting ship Index – EEXI) ως μέρος της βραχυπρόθεσμης στρατηγικής του ΙΜΟ με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών CO2. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, όλα τα πλοία άνω των 5.000 GT θα υποχρεούνται να πληρούν τους τελευταίους κανονισμούς EEXI του IMO.

Το σύστημα ShaPoLi ελέγχει την ισχύ του άξονα της προπέλας (shaft power) ούτως ώστε να βρίσκεται κάτω από το επιτρεπόμενο όριο, διατηρώντας τη δυνατότητα χρήσης της διαθέσιμης ισχύος σε περίπτωση ανάγκης. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των υπερβάσεων αυτών σε αρχείο, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, με πολύ απλό και εύχρηστο τρόπο.

Για το σύστημα ελέγχου και περιορισμού της ισχύος άξονα (ShaPoLi), η VAF έχει αναπτύξει τη λύση VAF ShaPoLi, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • Μετρητή ισχύος / ροπής άξονα.
  • Σύστημα συλλογής και ελέγχου δεδομένων και επισήμανσης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ισχύος.
  • Οπτικοποίηση δεδομένων, διασύνδεση με οθόνη αφής και καταγραφή αιτίας υπέρβασης όταν αυτό χρειαστεί.

Κεντρική φωτογραφία: Cengiz Tokgoz, MarineTraffic | Πηγή: naftemporiki.gr