Επανήλθε από σήμερα το ΠΡΩΤΕΥΣ στα δρομολόγια Σποράδων (πίνακες δρομολογίων)

Ξεκίνησε σήμερα δρομολόγια το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ, αφού ολοκληρώθηκε η ακινησία που πραγματοποίησε (τελευταίο δρομολόγιο ήταν στις 4 Μαρτίου).

Το πλοίο της ANES FERRIES θα εκτελεί δρομολόγια από Βόλο και Μαντούδι Εύβοιας, για τα νησιά των βορείων Σποράδων.

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια ανά περίοδο έως και 5 Σεπτεμβρίου, στους παρακάτω πίνακες: