Επιστρέφει στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ