Εργασίες στον Λιμενοβραχίονα Ηρακλείου την Παρασκευή 26 Αυγούστου

Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 26/08/2022 θα πραγματοποιηθούν στον Λιμενοβραχίονα πλησίον του Ενετικού Φρουρίου Κούλε εργασίες σκυροδέματος.

Ως εκ τούτου από 9π.μ. έως 15.00 μ.μ. απαγορεύεται η πρόσβαση των πεζών στη συγκεκριμένη ζώνη.