Η SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ανακοίνωσε την πώληση του ALEXO