Η UNITED ολοκλήρωσε επαναγορά μετοχών ύψους 3 εκατ. δολαρίων

H United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA) («United» ή η «Εταιρεία») ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που είχε ανακοινώσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, επαναγοράζοντας 1,86 εκατ. μετοχές με μέση τιμή τα 1,61 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία της United μειώθηκε κατά 20% στα 7,65 εκατ. μετοχές.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και δεύτερο πρόγραμμα επαναγοράς κοινών μετοχών ύψους 3 εκατ. δολαρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 26% της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας, βάσει της τιμής κλεισίματος την 21η Σεπτεμβρίου 2022.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ενίσχυσε σημαντικά  την καθαρή αξία αλλά και τα κέρδη ανά μετοχή για τους μετόχους μας.

«Θεωρούμε ότι η τιμή της μετοχής μας είναι ακόμα υποτιμημένη και ως εκ τούτου, προχωράμε σε ένα δεύτερο σημαντικό πρόγραμμα επαναγοράς κοινών μετοχών».