Κέρδη 21 εκατ. δολάρια για τη Seanergy Maritime στο εννεάμηνο του 2021

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και εννεάμηνο του 2021.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 50 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 146%, έναντι 20,4 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Το καθαρό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε 20,1 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2020, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 459%. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») ανήλθαν σε 32,2 εκατ. δολάρια έναντι 7,8 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2020, αύξηση κατά 312%. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου («TCE») για το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 30.764 δολάρια, 90% υψηλότερος έναντι 16.219 δολαρίων του τρίτου τριμήνου του 2020.

Για το εννεάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 100,0 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 130% έναντι των 43,5 εκατ. δολαρίων το 2020. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 51,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας κολοσσιαία αύξηση 602%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20,7 εκατ. δολάρια έναντι καθαρής ζημιάς 16 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Το TCE του στόλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 23.449 δολάρια, έναντι 10.267 δολαρίων το 2020. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων («OPEX») ανήλθε σε 5.806 δολάρια, έναντι 5.573 το 2020.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 52,6 εκατ. δολάρια και τα ίδια κεφάλαια σε 222,3 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 122% και 132% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ο στόλος έχει ναυλωθεί μέχρι στιγμής στα 36.000 δολάρια ημερησίως περίπου, 53% υψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο TCE του εννεαμήνου του 2021.

Κύριες εταιρικές εξελίξεις εντός του 2021:

  • Συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. δολαρίων περίπου και αύξηση στόλου κατά 55%. Προσθήκη 7 Ιαπωνικών Capesize πλοίων και πώληση του παλαιότερου Capesize
  • 10 νέες μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις (“T/Cs”) με διακεκριμένους ναυλωτές
  • 100% του στόλου πλέον σε χρονοναυλώσεις τουλάχιστον ενός έτους
  • Νέες συμφωνίες χρηματοδότησης ύψους $134,2 εκατ. δολαρίων

Κύρια σημεία αναφοράς για το τρίτο τρίμηνο του 2021:

  • Κύκλος εργασιών: 50 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021 έναντι 20,4 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2020 – αύξηση 146%
  • Καθαρά κέρδη: 20,1 εκατ. δολάρια έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – αύξηση 459%
  • Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBITDA»): 32,2 εκατ. δολάρια έναντι 7,8 εκατ. δολαρίων το 2020 – αύξηση 312%

Κύρια σημεία αναφοράς για το εννεάμηνο του 2021:

  • Κύκλος εργασιών: 100 εκατ. δολάρια έναντι 43,5 εκατ. δολαρίων το εννεάμηνο του 2020 – αύξηση 130%
  • Καθαρά κέρδη: 20,7 εκατ. δολάρια έναντι ζημιάς 16 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2020
  • Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («adjusted EBITDA»): 51,4 εκατ. δολάρια έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων το 2020 – αύξηση 602%

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το τρίτο τρίμηνο καθώς και το εννεάμηνο του 2021 αποτελούν τις πιο κερδοφόρες περιόδους της Εταιρείας από το 2015. Η σημαντική οικονομική απόδοση της Seanergy οφείλεται στον συνδυασμό των έγκαιρων αγορών Capesize πλοίων που ολοκληρώσαμε μέσα στη χρονιά, καθώς και της υψηλότερης αγοράς ξηρού φορτίου της τελευταίας δεκαετίας.

Σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 193.2 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 7 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize, υπερβαίνοντας πλέον η Εταιρεία τα 3 εκατ. dwt σε μεταφορική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο, παραλάβαμε έγκαιρα δύο πλοία Capesize, ενώ παραδώσαμε το M/V Leadership, το παλαιότερο πλοίο του στόλου, στους νέους ιδιοκτήτες του στην Ασία.

Η συνολική επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, καθώς και νέες συμφωνίες χρηματοδότησης με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε επιτυχώς νέες συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $135 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονη αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων υψηλότερου κόστους ύψους 82.3 εκατ. δολαρίων. Στόχος μας το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, το οποίο επιτύχαμε μειώνοντας το μέσο επιτόκιό μας κατά περίπου 130 μονάδες βάσης. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2022, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαίες Τράπεζες για χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους .

Μέσα στο 2021, συνάψαμε 10 νέες χρονοναυλώσεις με διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη με εξέχοντες ναυλωτές Capesize. Οι νέες ναυλώσεις έχουν ημερήσιο TCE συνδεδεμένο με τον BCI με δυνατότητα μετατροπής σε σταθερό κατ’ επιλογή μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες αγοράς. Το σύνολο του στόλου μας είναι πλέον χρονοναυλωμένο στο 100%.

Όσον αφορά στις ESG πρωτοβουλίες μας, όχι μόνο βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των σημαντικών περιβαλλοντικών κανονισμών, αλλά εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ έως το 2030. Πρόσφατα εγκρίναμε το Call to Action for Shipping Decarbonization, έναν παγκόσμιο συνασπισμό πάνω από 190 ηγέτες του κλάδου. Επιπλέον, υπογράψαμε συμφωνίες με την DeepSea για την εγκατάσταση συστημάτων επιδόσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στον στόλο μας και με τη Marsoft για τον συνεχή έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης του στόλου μας. Σε συνεργασία με τους ναυλωτές, θα εγκαταστήσουμε Συσκευές Εξοικονόμησης Ενέργειας («ESD») σε ολόκληρο τον στόλο, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης που θα ολοκληρωθεί σταδιακά στους επερχόμενους δεξαμενισμούς. Τέλος, επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών μείωσης εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με βιοκαύσιμα.

Πιστεύουμε πως οι θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς των capesizes θα παραμείνουν ιδανικές για τα επόμενα χρόνια. Οι παραγγελίες νεότευκτων Capesize συνεχίζουν σε χαμηλά 25-ετίας, ενώ οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα επιφέρουν σημαντική μείωση ταχύτητας του υφιστάμενου στόλου. Αναμένουμε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης πρώτων υλών και της παγκόσμιας αύξησης παροχής οικονομικών κινήτρων και έργων υποδομής.

Η Seanergy βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές εταιρείες στην αγορά των Capesize παγκοσμίως, και πιστεύουμε πως θα εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία της αγοράς με τον βέλτιστο τρόπο τα επόμενα χρόνια.»

Ο στόλος της Εταιρείας: