Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 2023

Την 17-03-2023 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2023 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πέντε (05) Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και μία (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Α΄«Διατηρητέων»

 • Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)

Αντιναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Β΄«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 • Αργυράκης Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 874)

Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Α΄«Διατηρητέων»

 • Πανταζόγλου Αριστείδης του Αποστόλου (Α.Μ. 884)
 • Μάζης Αντώνιος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 893)
 • Σκανδάλης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 894)
 • Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 895)
 • Ρεΐζης Δρόσος του Χρυσούλη (Α.Μ. 900)

Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 • Ουδείς

Υποναύαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Γ΄«Αποστρατευτέων»

 • Ουδείς

Υποναύαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός: Π ί ν α κ α ς  Α΄ «Διατηρητέων»

 • Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64)

Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Α΄ «Διατηρητέων»

 • Γκίζης Ιάκωβος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
 • Κοντιζάς Τρύφων του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)
 • Κωσταράκης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 909)
 • Ευαγγελίδης Σπυρίδων του Αθανασίου (Α.Μ. 911)
 • Χαμέτης Παντελής του Ιωάννη (Α.Μ. 913)
 • Καστάνης Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 915)
 • Ροκίδης Ζαφείριος του Δημητρίου (Α.Μ. 916)
 • Σγουρού Μαγδαληνή του Ιωάννη (Α.Μ. 919)
 • Πετρόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου (Α.Μ. 921)
 • Λαγκαδιανός Νικόλαος του Δημητρίου (Α.Μ. 927)
 • Μαρουλάκης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 929)
 • Ευμορφόπουλος Χαρίλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 930)
 • Μπαγδατόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 932)
 • Γιαμάς Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 933)
 • Δανδουλάκη Νίκη του Φιλόθεου (Α.Μ. 934)
 • Μαραγκός Γεώργιος του Ανδρέα (Α.Μ. 935)

Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Β΄«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 • Σαπουνάς Ευρυβιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 904)
 • Πασσάκος Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 905)

Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.: Π ί ν α κ α ς  Γ΄ «Αποστρατευτέων»

 • Ουδείς

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός: Π ί ν α κ α ς  Α΄ «Διατηρητέων»

 • Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65)
 1. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αργυράκη Ιωάννη του Γεωργίου (Α.Μ. 874).
 2. Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προάγονται στον επόμενο βαθμό (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.
 3. Εν συνεχεία συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2023 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση των κενών θέσεων του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και των Υποναυάρχων.
 4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της θέσης του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον νεότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Τσελίκη Αλέξανδρο του Αθανασίου (Α.Μ. 879).

β) για την πλήρωση της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Πανταζόγλου Αριστείδη του Αποστόλου (Α.Μ. 884), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

γ) για την πλήρωση των θέσεων των Υποναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 • Γκίζη Ιάκωβο του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 901)
 • Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.