ΟΛΚ: Διευκρίνιση σε δημοσίευμα του κ. Κοϊβέρουγλου