ΟΛΠ: Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με το σωματείο εργατών