Ο.Λ.Α.: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου Sailing across the Black Sea