Πίνακας δρομολογίων Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 31/10 έως 30/11

Τα δρομολόγια του Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ από 31/10/2022 έως 30/11/2022 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: